Valtice a okolí

Valtice jsou neodmyslitelně spojeny s Lednicko-valtickým areálem jehož krajinu tvoří rozlehlé zámecké zahrady, květinové koberce, lesy, vinice, rybníky.
Na území LVA najdete četné lovecké zámečky, chrámy, kaple a další architektonické skvosty . Přijeďte si vše prohlédnout!

Lichštejnské panství na dosah

Lednicko-valtický areál (LVA), je od roku 1996 právem zapsán v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V listině doslova stojí: „Zápis do tohoto Seznamu potvrzuje výjimečnou hodnotu světového významu kulturního nebo přírodního místa, které vyžaduje ochranu pro blaho celého lidstva.“ Území má rozlohu bezmála 200 km2, na jihu hraničí s Rakouskem a na západě s oblastí Pálava. O zbytek hranice se postará řeka Dyje. Krajinu tvoří rozlehlé zámecké zahrady, květinové koberce, lesy, vinice, rybníky. Rod Lichtenštejnů zde zanechal monumentální stavby. V území LVA najdete četné lovecké zámečky, chrámy, kaple a další architektonické skvosty.

Vzpomínka na doby minulé

Nejvýznamnějšími, turisty vyhledávanými objekty, jsou zámek Valtice, zámek Lednice s rozhlednou Minaret. Dále zámečky Hraniční, Rybniční, Pohansko, chrámy Reistna, Rendezvous, Tři Grácie, Apollonův chrám, lesní kaple sv. Huberta či zřícenina Janův hrad.